Welk nieuwe onderwerpen zouden middelbare scholen moeten onderwijzen?

Educatie op middelbare scholen is constant in ontwikkeling. De banenmarkt is immers altijd in beweging en nieuwe beroepen behoeven vaak andere  denkwijzen en vaardigheden. Er zijn tevens een aantal essentiële levensvaardigheden die doorgaans niet op school worden behandeld, maar wel enorm nuttig zouden zijn om onderdeel uit te laten maken van het lespakket. In dit artikel beschrijven we enkele onderwerpen die als een uitstekende aanvulling kunnen dienen naast de gewone vakken.

Persoonlijke financiën

Het hebben van een goede basis om de persoonlijke financiën te beheren is een vaardigheid die waardevol zal zijn voor de rest van het leven. Veel tieners hebben moeite om verantwoordelijk om te gaan met geld en dus is het van belang om verschillende technieken te ontwikkelen die kunnen helpen bij het creëren van een gebalanceerd uitgavenpatroon. Het is belangrijk dat tieners een basiskennis hebben rondom de belastingaangifte, leren om te gaan met een creditcard, slimme manieren kennen om te beleggen en op de hoogte zijn van schuldenprocessen.

Het bouwen van duurzame relaties

Het leren omgaan met mensen en het bouwen van gezonde relaties met anderen zal er beter voor zorgen dat tieners opgroeien tot verantwoordelijke burgers die oog hebben voor de behoeften van de omgeving. Jongeren moeten onder meer de ruimte krijgen om eerlijk en open over hun ervaringen en gevoelens te kunnen praten en leren hoe ze manipulatief en misbruikend gedrag kunnen herkennen. Hierbij staan communicatieve vaardigheden en empathie centraal.

Wil je weten wat de praktijkcomponenten zijn van middelbare scholen van nu, zoek dan eens op lesmateriaal nieuwe leerweg voor meer informatie.

Mindfulness

Omgaan met stress is een belangrijke discipline om een gebalanceerd leven te leiden. Wanneer jongeren zich ontwikkelen om bewuster te kunnen omgaan met hun gedachten, acties en gevoelens, dan werken ze actief aan het ontwikkelen van vaardigheden die te maken hebben met concentratie en impulscontrole. Mindfulness is een discipline die hierbij kan helpen en ervoor zorgt dat er een mentale toestand wordt bereikt die zich richt op het huidige moment. Dit zal bijdragen aan het erkennen en aanvaarden van diverse gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen.

Duurzaam leven

Ben je zoek naar praktisch, inspirerend en uitvoerbaar lesmateriaal voor het vmbo, dan is het belangrijk om jongeren te betrekken met onderwerpen en thema’s die zich richten op duurzaamheid. In een tijdperk van klimaatverandering en een circulaire economie is het van vitaal belang om jongeren voor te bereiden op duurzamere praktijken die de ecologische voetafdruk minimaliseren.  Wanneer tieners beter op de hoogte zijn van de impact van hun acties op de planeet en andere mensen, dan is er een hogere kans dat ze bewuster zullen omgaan met acties omtrent aankoopbeslissingen, afvalverbruik en transportvoorzieningen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *